top of page

 ! מצורף סירטון הדרכה על הפורטל 

בעידן הדפוס של היום בעולם ובעיקר בישראל ככול שהטכנולוגיה עולה ברמה כך גם כושר ייצור מכונות הדפוס  עולה והצורך במהירות גובר, אגפא מצאה פיתרון טכנולוגי המחליף בעצם את הצורך בהכנת העתק שמש ושליחתו עם שליח, דבר המבזבז שעות עבודה ולפעמיים ימים. בעזרת האתר ניתן להכניס את העבודות. הקבצים עוברים למערכת הקדם דפוס אשר מעבדת אותם ומעבירה אותם חזרה לאתר בצורה של חוברת אשר ניתן לדפדף בה כמו העתק שמש ולאשר את העבודה בסופו של דבר לדפוס.

אתר האינטרנט לאישור עבודות הדפוס הוא אתר חדשני הנבנה ע"י אגפא ונותן יכולת לאשר את העבודות מבלי צורך לראות העתק שמש.

קישורים

לסירטונים

באנגלית

חדשות :

15.1.2018

חדש באורניב

מחלקה דיגיטלית

ציוד חדיש וריצפת יצור לצורך הכנת ספרים.

10.1.2018​

חדש תוכנת

מידע משתנה

לצורך שמות מתחלפים ומספור.

 

18.7.2018

מכונה חדשה להדפסת מעטפות בצבע באיכות ללא פשרות.

אתר שלנו להדפסת ספרים

www.bookmybook.co.il

bottom of page