top of page

בקשת עבודה

תודה על התעניינותך בעבודה איתנו. אנא בדוק להלן הזדמנויות עבודה זמינות העומדות בקריטריונים שלך ולשלוח את הבקשה שלך על ידי מילוי טופס בקשה לעבודה.

לינק לקורות חיים

תודה על ההענות

חדשות :

15.1.2018

חדש באורניב

מחלקה דיגיטלית

ציוד חדיש וריצפת יצור לצורך הכנת ספרים.

10.1.2018​

חדש תוכנת

מידע משתנה

לצורך שמות מתחלפים ומספור.

 

18.7.2018

מכונה חדשה להדפסת מעטפות בצבע באיכות ללא פשרות.

אתר שלנו להדפסת ספרים

www.bookmybook.co.il

bottom of page