top of page

הוראות כלליות לסגירת קבצים לדפוס:  1. יש לבנות את העבודה ב CMYK
  2. יש להקפיד על רזולוצית התמונות - 300 PPI (לכל הפחות 150).
  3. מסביב לעבודה יש להשאיר בליד של 3 מ"מ לפחות.
  4. טקסים שחורים וברקודים יש להגדיר כ100 אחוז שחור (ללא צבעים נוספים).
  5. עבודות עם קו סכין - יש להגדיר את כל קו הסכין (כולל ביגים ושאר סימונים שלא צריכים להיות מודפסים) כצבע פנטון נוסף, ולהגדירו כ overprint.
  6. עבודות עם UV - יש להגדיר את הUV כצבע פנטון נוסף ולהגדירו כ overprint. את הUV יש למקם ישירות על הגרפיקה ולא בעמוד נפרד.
  7. יש להגדיר את גודל העמוד בתוכנה בה אתם עובדים לנטו גודל הגרפיקה (גם בעבודות עם קו סכין כגון אריזות).

הוראות ספציפיות בהתאם לתוכנה בה אתם עובדים:

סגירה מתוכנת אינדזיין
סגירה מתוכנת אילוסטרטור
סגירה מתוכנת פוטושופ
סגירה מתוכנת פרייהנד

חדשות :

15.1.2018

חדש באורניב

מחלקה דיגיטלית

ציוד חדיש וריצפת יצור לצורך הכנת ספרים.

10.1.2018​

חדש תוכנת

מידע משתנה

לצורך שמות מתחלפים ומספור.

 

18.7.2018

מכונה חדשה להדפסת מעטפות בצבע באיכות ללא פשרות.

אתר שלנו להדפסת ספרים

www.bookmybook.co.il

bottom of page